Lammebrug vaker in de spits open door aanleg RijnlandRoute

🕘 27 juli 2019

LEIDEN - In 2018 is de Lammebrug 753 keer open geweest in de ochtend- of avondspits. Dat is veel vaker dan in 2017, toen de brug 511 keer in de spits open ging. Deze toename is het gevolg van de aanleg van de RijnlandRoute. Dat blijkt uit eigen onderzoek van brugopen.nl.

In 2017 is begonnen met het over water aanvoeren van zand voor de aanleg van de RijnlandRoute en in dat jaar ging de Lammebrug al 44 keer in de spits open voor deze schepen. In 2018 is dat opgelopen tot 311 keer. Ook in de eerste helft van 2019 is de brug 57 keer in de spits open geweest voor een van deze zandschepen.

Dat de brug in de spits zo vaak open is gegaan voor deze schepen is opmerkelijk. De projectwebsite van Comol5 (de hoofdaannemer van de aanleg van de RijnlandRoute) vermeldt dat de vaarbewegingen niet voor extra openingen in de spits zouden zorgen. Er wordt daarbij gezegd dat de zandschepen in de spits alleen samen met andere schepen langs bruggen varen maar dat blijkt in de praktijk nauwelijks te gebeuren.

Aantal brugopeningen in de spits:

Jaar Ochtendspits Avondspits Totaal
2017 236 275 511
2018 380 373 753
2019 (t/m juni) 121 121 242

Aantal brugopeningen voor Comol-schepen in de spits:

Jaar Ochtendspits Avondspits Totaal
2017 16 28 44
2018 192 119 311
2019 (t/m juni) 25 32 57

Verantwoording:
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van historische AIS-gegevens in de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2019. Alleen openingen in de spits zijn onderzocht (07:00 - 09:00 en 16:30 - 18:30). In de getallen voor de Comol-schepen zijn alleen gevallen gerapporteerd waar er maar 1 schip tegelijk de brug passeerde. Als een Comol-schip met een ander schip meevoer is dat hier niet gerapporteerd.

Referenties:
https://www.comol5.nl/nieuws/half-miljoen-kuub-zand-aangebracht-voor-rijnlandroute/
https://www.comol5.nl/wp-content/uploads/2018/06/Factsheet-scheepvaartverkeer-Vlietland-e.o..pdf

Over brugopen.nl

Deze website gebruikt open data van de Nationale Databank Wegverkeers­gegevens (ndw.nu). Op dit moment wordt alleen van een aantal bruggen in Noord-Holland en Zuid-Holland de open/dicht status gepubliceerd.

Voor spitstijden wordt gerekend met de tijd tussen 07:00 - 09:00 en 16:30 - 18:30.

Deze website maakt geen gebruik van cookies. Zo kan het ook.

Voor informatie over deze site, mail naar info@brugopen.nl of neem contact op via Twitter.